KURS COACHING NARZĘDZIE RPACY MENADŻERA

Jestem odpowiedzialny za mój umysł, a zatem za moje rezultaty.
~ David Molden

COACHING

na początku wymaga poświęcenia czasu na jego wdrożenie i stosowanie, ale jest równocześnie szansą na zwiększenie Twojej efektywności oraz efektywności osób z którymi pracujesz. Opiera się na określeniu celów (kierunku rozwoju pracowników), odnalezieniu kroków potrzebnych do ich osiągnięcia oraz określeniu niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. Prowadzi do rozwinięcia potencjału i zwiększenia efektywności pracowników oraz Menedżera / Coacha.

PROFIL UCZESTNIKA SZKOLENIE DLA

 • Liderów.
 • Kadry zarządzającej.
 • Osób zajmujących się rozwojem kompetencji pracowników.

Szkolenie przygotowuje Menedżerów do stosowania narzędzi coachingowychw bieżącej pracy.


Cele Szkolenia

 • Zbudowanie efektywnego zespołu zorientowanego na cele.
 • Rozwój kompetencji menedżerskich.
 • Zwiększenie efektywności własnej oraz pracowników.
 • Budowanie postawy zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników.
 • Stosowanie coachingu jako narzędzia w zarządzaniu rozwojem kompetencji pracowników oraz zarządzaniu efektywnością pracowników.
 • Czerpanie korzyści jakie może przynieść stosowanie coachingu dla przełożonego, pracowników i firmy.

Cele merytoryczne kursu

I MODUŁ COACHING W REALIACH BIZNESOWYCH FIRMY

 • Filozofia kultury coachingowej zorientowanej na rozwój.
 • Zasady i cele coachingu.
 • Korzyści z coachingu.
 • Coaching jako narzędzie rozwijania zaangażowania i odpowiedzialności na rezultat.
 • Coaching w kontekście organizacji / firmy – jako proces rozwijania pracowników w realiach pracy zawodowej.
 • Coaching jako narzędzie pracy z pokoleniami wchodzącymi na rynek pracy.
 • Wsparcie procesu coachingu w organizacji.
 • Psychologiczne aspekty uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych.

II MODUŁ MENEDŻER COACHEM

 • Postawa i umiejętności Coacha.
 • Autorytet Coacha.
 • Budowanie efektywnych relacji w coachingu.
 • Tworzenie atmosfery pracy w zespole zorientowanej na wyniki i rozwój.
 • Umiejętność zadawania pytań, słuchania i przekazywania rozwojowej informacji zwrotnej jako kluczowe kompetencje Menedżera – Coacha.
 • Konsekwentne i świadome planowanie swoich działań coachingowych.
 • Ciągły rozwój swoich kompetencji coachingowych i zarządczych – jako ważny element składowy sukcesu zawodowego.
 • Coaching jako narzędzie do poznawania różnych perspektyw na rozwój działu i organizacji.

III MODUŁ COACHING JAKO PROCES, SPOTKANIE COACHINGOWE

 • W jakich sytuacjach stosować coaching, a w jakich inne narzędzia zarządzania i kierowania rozwojem pracowników.
 • Kluczowe warunki konieczne do spełnienia, aby wykorzystanie narzędzi coachingowych było możliwe i efektywne.
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego efektywnemu coachingowi.
 • Etapy coachingu.
 • Techniki coachingowe: GROW, FISCH, EDICC.
 • Zdefiniowanie i wyznaczenie celu, jako fundament pracy coachingowej.
 • Mocne pytania coachingowe na poszczególnych etapach spotkania coachingowego.
 • Spotkanie coachingowe – n arzędzia do zastosowania.
 • Narzędzia coachingowe do zastosowania w procesie delegowania, monitorowania i rozliczania zadań.
 • Planowanie odpowiednich i realnych zadań coachingowych.
 • Prowadzenie coachingu grupowego – narzędzia.

IV MODUŁ PRACA MENEDŻERA Z POSZCZEGÓLNYMI PRACOWNIKAMI

 • Angażowanie pracowników w proces własnego rozwoju (coaching).
 • Odkrywanie zasobów (potencjału) u swoich pracowników.
 • Między dyrektywnością, instruktażem i wsparciem, czyli jak dostosować metody do poziomu kompetencji i dojrzałości pracowników.
 • Diagnozowanie (analiza potrzeb rozwojowych pracownika)
 • Monitorowanie rozwoju pracownika i zespołu.
 • Rola przekonań i wartości w procesie rozwoju i we wdrażaniu kompetencji – model R. Diltsa.
 • Rozwijanie asertywnej, proaktywnej (wychodzenie z inicjatywą) postawy u pracowników w oparciu o narzędzia coachingowe.

V MODUŁ ZASTOSOWANIE COACHINGU W RÓŻNYCH OBSZARACH PRACY BIZNESOWEJ

 • W procesie sprzedaży, coaching w trasie.
 • Rozwijanie kompetencji sprzedażowych pracownika w oparciu o narzędzia coachingu.
 • W firmach produkcyjnych.
 • W biurze.
 • W call center.
 • Dla osób po awansie wewnętrznym.
 • Wdrożenie kultury coachingowej do firmy / organizacji.

VI MODUŁ WARSZTATY

 • Trening – doświadczenie „bycia” coachem – symulacje warsztatowe.
 • Zbudowanie planów indywidualnych działań coachingowych.

Zapisz się na szkolenie