KURS PROFESJONALNE WYSTĄPIENIE BIZNESOWE

Głos, reprezentujący nasz świat, w dosłownym znaczeniu wyłania się z ciała. Niesie za sobą nasze doświadczenia, nadzieje i obawy związane z przyszłością oraz emocje związane z chwilą obecną. Jeśli tak nie jest, to musi być głosem zamaskowanym, a jeżeli tłumimy nasz głos, wszyscy słuchacze intuicyjnie wiedzą, że jesteśmy częściowo nieobecni.
~ David White


Cele Szkolenia

 • Rozwinięcie umiejętności przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych wzbudzających zainteresowanie.
 • Budowanie formy prezentacji z uwzględnieniem dynamiki spotkania.
 • Poznanie praktycznych narzędzi inspirującego mówcy.
 • Wypracowanie własnego stylu prowadzenia wystąpień publicznych.
 • Rozwinięcie umiejętności pro-aktywnego komunikowania się z grupą i wchodzenie w relacje z uczestnikami.
 • Panowanie nad własnym ciałem i emocjami w czasie wystąpień.

PROFIL UCZESTNIKA SZKOLENIE DLA

 • Menedżerów, kierowników.
 • Handlowców / prezenterów produktów.
 • Osób zajmujących się przekonywaniem: pracowników, inwestorów do proponowanych rozwiązań.
 • Dla osób, które w swojej pracy występują publicznie.
 • Polityków.

Cele merytoryczne kursu

I MODUŁ PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI

 • Cechy dobrej prezentacji / wystąpień publicznych.
 • Określenie celów i priorytetów prezentacji.
 • Analiza grupy docelowej.
 • Struktura prezentacji. Praktyczne modele prezentacji.
 • Przygotowanie prezentacji w sferze merytorycznej i emocjonalnej.
 • Wykorzystanie cytatu i metafory.
 • Wykorzystanie środków wspomagających prezentację.
 • Logistyka prezentacji (sala, pomoce audio-wizualne, rekwizyty).
 • Zdefiniowanie obaw oraz kontrargumentów odbiorców prezentacji oraz sposoby na ich rozbrojenie.
 • Prezentacja publiczna z perspektywy słuchacza oraz mówcy.

II MODUŁ PROWADZENIE PREZENTACJI

 • Dobry początek – rola wstępu w prezentacji.
 • Budowanie pozytywnego nastawienia słuchaczy do prezentacji.
 • Kluczowe elementy rozwinięcia i zakończenia.
 • Efektywna komunikacja w procesie prezentacji.
 • Prowadzenie prezentacji / spotkania.
 • Zasady budowania współpracy z odbiorcą prezentacji.
 • Umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Sposób prowadzenia prezentacji w zależności od audytorium.
 • Zarządzanie grupą (postawą i emocjami).
 • Psychologiczne zasady przyswajania informacji przez odbiorców prezentacji.

III MODUŁ WARSZTAT OSOBY WYSTĘPUJĄCEJ PUBLICZNIE

 • Sposób budowania kontaktu z odbiorcą.
 • Różne kanały przekazu.
 • Radzenie sobie z własnym stresem.
 • Postawa, głos.

IV MODUŁ TYPY PREZENTACJI I ICH SPECYFIKA

 • Zebrania firmowe.
 • Mowy motywacyjne.
 • Konferencje.
 • Radio / TV.
 • Szkolenia.
 • Prezentacje do kilku, kilkunastu i kilkuset osób.

Zapisz się na szkolenie