Podologia

Cena:

Czas trwania:

Certyfikat: Certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje + zaświadczenie MEN

Cele Szkolenia

Zawartość merytoryczna kursu

Zapisz się na szkolenie