skip to Main Content

Agata Jaskólska

Dr n. ekonom. Agata Jaskólska, absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

W roku 2003 na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku Zarządzanie i Marketing, obroniłam tytuł licencjata. Temat obronionej pracy: „Techniki wywierania wpływu na zachowania społeczne człowieka w świetle komunikowania interpersonalnego”.
W roku 2005 na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku Zarządzanie Kadrami obroniłam tytuł magistra. Tytuł mojej pracy: „Techniki negocjacyjne. Wpływ płci na wybór technik negocjacyjnych.”
W roku 2015 na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniłam tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Tematem rozprawy doktorskiej było: „Zarządzanie procesem negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań.”
W latach od 2008 do 2011 zdobyłam wiele cennego doświadczenia pełniąc funkcję – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów.

Od roku 2005 nieprzerwanie pracuję w branży medycznej i medycyny estetycznej.

Swoje zawodowe doświadczenie zdobywałam w międzynarodowych korporacjach. Pracowałam dla: Galderma, L’oreal, Shering-Plough, Q-Med. W tym czasie uczestniczyłam w kilkudziesięciu wysoko specjalistycznych szkoleniach, takich jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje w biznesie, profesjonalna sprzedaż i inne.

Od roku 2013, przez 3 lata zajmowałam stanowisko dyrektora generalnego w firmie Bona Dea Klinika Medycyny i Ginekologii Estetycznej z siedzibą w Krakowie.
W moich kompetencjach było tworzenie strategii firmy i zarządzania całym zespołem. Ponadto budowałam taktykę marketingową w mediach i prowadziłam negocjacje handlowe. W moich obowiązkach miałam zapisane także zarządzanie finansami firmy Bona Dea.

W roku 2017 założyłam własną firmę – “dr Agata Jaskólska Interim Management”.

Teraz doradzam w small businessie Polski południowej.
Pracuję dla firm będących w fazie tworzenia i rozwoju, lub dla tych firm, które potrzebują restrukturyzacji – bo słabiej radzą sobie na rynku.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę, obserwuję nowe trendy w zarządzaniu i staram się je aplikować „moim” firmom. W dalszym ciągu prowadzę działalność naukową. Jestem autorką publikacji „Negocjacje biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowań” w kwartalniku Edukacja Ekonomistów i Menedżerów.

W pracy cenię profesjonalizm i ludzi wytrwałe dążących do celu. Dla mnie, liczy się zawsze końcowy efekt, jednak nie za każdą cenę. Osiągnięty cel, to za każdym razem ogromna satysfakcja i jednocześnie nowe doświadczenie. Nie zniechęcam się jeżeli droga do celu jest wyboista. To raczej jeszcze bardziej mnie motywuje.

Mam czas wolny, to gram w ulubionego squasha.
Kocham taniec, polskie kino i teatr współczesny.

więcej informacji: www.ajaskolska.com