skip to Main Content

dr n.med. Jakub Staniczek

Jestem lekarzem, ginekologiem-położnikiem, absolwentem Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień jestem asystentem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o. o.

Pod kierunkiem Prof. Dr hab. n. med. Rafała Stojko ukończyłem szkolenie specjalizacyjne z Położnictwa i Ginekologii oraz w Katedrze Zdrowia Kobiety, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach obroniłem rozprawę doktorską z zakresu ginekologii rekonstrukcyjnej i plastycznej.

Specjalizuje się w ultrasonograficznej diagnostyce wad płodu oraz rozwijam swoje zainteresowania w dziedzinie echokardiografii płodowej oraz na wykorzystaniu technik USG 3D/4D w perinatologii i ginekologii.

Posiadam wszystkie specjalistyczne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników potwierdzające umiejętność wykonywania diagnostyki ultrasonograficznej w zakresie oceny serca płodu, badań prenatalnych oraz badań dopplerowskich.

Posiadam liczne certyfikaty Londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej (The Fetal Medicine Foundation – FMF), w tym certyfikat wykonywania badań prenatalnych w I trymestrze ciąży oraz kalkulacji ryzyka wad genetycznych płodu. (https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist)

Jako jeden z nielicznych ginekologów w Polsce, uzyskałem certyfikat ultrasonograficznej oceny płodu między 18-23 tygodniem ciąży, tzw. USG połówkowe. (https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/fetal-abnormalities)

Swoje zamiłowania dodatkowo skupiam na ginekologii plastycznej (klasycznej i laserowej) oraz na wykorzystaniu procedur chirurgii małoinwazyjnej i robotowej w ginekologii onkologicznej.

Jestem członkiem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fetal Medicine Foundation (FMF), The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG), jak również Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Estetycznej, The European Society for Gynaecological Endoscopy (EGSE), The European Network of Young Gynae-Oncologists (ENYGO) i The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO).