skip to Main Content

KATARZYNA MIERZWIŃSKA

Dr n. med. Katarzyna Mierzwińska to lekarz specjalizujący się w dermatologii i wenerologii. Jest absolwentką Collegium Medicum  Jagiellońskiego Uniwersytetu w Krakowie. Prawo wykonywania zawodu uzyskała w 2008 roku i od tego czasu praktykuje. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej. Na swoim koncie ma liczne publikacje, wśród których znajdują się artykuły pt. “Trądzik odwrócony – wyzwanie terapeutyczne” oraz “Obraz kliniczny przerzutów do skóry wybranych nowotworów narządów wewnętrznych”. Ponadto bierze czynny udział w zjazdach organizowanych przez Polskie i Europejskiego Towarzystwo Dermatologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje z zakresu medycyny estetycznej uczestnicząc w licznych kursach.