Podologia

Kurs Grupowy

Cena:

Czas trwania:

Certyfikat: Certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje + zaświadczenie MEN


Kurs Indywidualny

Cena:

Czas trwania:

Certyfikat: Certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje + zaświadczenie MEN


Cele Szkolenia

Zawartość merytoryczna kursu

)">

Cele merytoryczne kursu

Zapisz się na szkolenie