skip to Main Content

Szkolenie z zakresu profesjonalnego sprzątania:

Czas trwania 48 godzin ( możliwość poszerzenia programu o moduły )

Trener: Marlena Grzymkiewicz

Szkolenie zakończone egzaminem i certyfikacją TÜV Rheinland

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 1. Zdobędzie wiedze na temat zarządzania operacyjnego usługami przedsiębiorstwa
 2. Pozna ustawy i normy o utrzymaniu czystości i porządku
 3. Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę na temat odpowiedniego doboru materiałów higienicznych oraz prawidłowo zarządzał wyposażeniem obiektów
 4. Będzie posiadał wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń występujących w różnych obiektach
 5. Pozna charakterystykę i analizę poszczególnych metod czyszczenia
 6. Będzie potrafił rozróżnić poszczególne powierzchnie pionowe
 7. Będzie potrafił rozróżnić poszczególne materiałów posadzkowych
 8. 9.Pozna instruktaż profesjonalnego sprzątania
 9. 10.Będzie znał rodzaje i podział urządzeń manualnych do sprzątania
 10. 11.Dowie się jaka jest klasyfikacja wraz z podziałem doboru maszyn czyszczących
 11. 12.Pozna techniki utrzymania czystości wykorzystywane w codziennej pracy sprzątaczki
 12. 13.Będzie posiadał wiedzę na temat nauki zawodu, dyscypliny oraz charakterystyki wymogów na stanowisku pracy-sprzątaczki
 13. 14.Będzie potrafił ekonomicznie zarządzać pracą przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury.
 14. Będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat kosztów wykonywanych usług
 15. Samodzielnie wdroży , dostosuje , zrealizuje szereg usług w poszczególnym obiekcie
 16. Zaktualizuje dotychczasową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie na stanowisku sprzątaczki
 17. Będzie znał innowacyjne rozwiązania dotyczące świadczonych usług sprzątania
 18. Umiejętnie dokona klasyfikacji i analizy usług infrastrukturalnych
 19. Pozyska wiedzę na temat ekologicznych , najczęściej wykorzystywanych metod sprzątania z wykorzystaniem najnowocześniejszych sprzętów
 20. 21.Będzie potrafił zdalnie zarządzać usługi infrastrukturalnymi
 21. 22.Indywidualne konsultacje z trenerem.
 22. Omówienie przebiegu szkolenia oraz ocenienie części praktycznej wykonanych prac kursantów – wskazanie popełnionych błędów wraz z instruktażem jak w przyszłości ich uniknąć