skip to Main Content

ZAWODOWY KURS KOSMETYCZNY

SZKOLENIE ZAWODOWE 90 godzin zegarowych + 16 godzin praktyki gabinetowej GRATIS

  • szkolenie zakończone egzaminem oraz nadaniem KODU ZAWODU
  • szkolenie prowadzone indywidualnie lub w minimalnych 2 osobowych grupach
  • szkolenie prowadzone przez certyfikowanych kosmetologów – trenerów VCC

Kosmetyczka jest specjalistką zajmującą się poprawianiem i przywracaniem urody, profilaktyką mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się. Celem wykonywanej przez nią pracy jest zachowanie jak najdłuższej sprawności poprzez wyeliminowanie problemów dotyczących zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie mogą wpływać na wygląd zewnętrzny.

Zawód kosmetyczki skierowany jest do osób z wykształceniem minimum średnim. Kosmetyczka powinna posiadać ogólną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych, sensoryki, perfumerii, etyki oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Do podstawowych zadań kosmetyczki należy m.in. diagnostyka skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetycznego, stosowanie kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej oraz leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto kosmetyczka potrafi zorganizować stanowisko swojej pracy i prowadzić gabinet kosmetyczny. Potrafi ocenić poprawność i estetykę wykonanego zabiegu kosmetycznego.

Cechy, jakie powinna posiadać kosmetyczka, to przede wszystkim: poczucie piękna, zdolności manualne (często artystyczne), dar empatii i przekonywania. Osoba wykonująca ten zawód powinna umieć wysłuchać klienta i być komunikatywna. Ważne są także inklinacje artystyczne oraz upodobania estetyczne.

Kosmetyczka najczęściej znajduje zatrudnienie w zakładach kosmetycznych, odnowy biologicznej, SPA, a także firmach kosmetycznych w dziale dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości. Kosmetyczka może także pracować w laboratoriach, które zajmują się badaniami skuteczności działania różnych produktów kosmetycznych lub jako wykładowca w szkołach kosmetycznych oraz w redakcjach pism branżowych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie przyszłych kosmetyczek do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkolenia jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przeprowadzania diagnozy kosmetycznej.
  • Udzielania porad kosmetycznych.
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających zgodnie z zachowaniem przepisów BHP, P.Poż. oraz zaleceniami SANEPID.
  • Organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, kursant nabywa kwalifikacje oraz kod zawodu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wiadomości ogólne.
2. Wstęp do kosmetyki.
3. Zarys historii kosmetyki.
4. Podstawowe pojęcia z zakresu BHP, P. Poż., ochrony środowiska, ergonomii.
5. Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i środowiska w Polsce..
6. Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie BHP.
7. Zagrożenia zdrowia i życia w gabinecie kosmetycznym.
8. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi oraz ich skutki oddziaływania na organizm ludzki.
9. Sanitarne zasady bezpieczeństwa pracy w gabinecie kosmetycznym.
10. Dezynfekcja.
11. Sterylizacja.
12. Wymagania dotyczące sterylizacji.
13. Postępowanie z odpadami.
14. Organizacja pracy w zakładzie kosmetycznym.
15. Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
16. Ochrona przeciwpożarowa.
17. Ochrona środowiska.
18. Pierwsza pomoc.
19. Higiena rąk.
20. Dezynfekcja powierzchni.
21. Lampy bakteriobójcze.
22. Dezynfekcja solariów.
23. Dezynfekcja narzędzi i sprzętu w gabinecie kosmetycznym.
24. Metody sterylizacji.
25. Problemy dotyczące sterylizacji.
26. Rodzaje sterylizatorów.
27. Opakowania sterylizacyjne.
28. Momenty krytyczne.
29. Okres przechowywania.
30. Kontrola procesów sterylizacji.
31. Dokumentacja procesów sterylizacji.
32. Ochrona przeciwpożarowa.
33. Apteczka.
34. Działalność gospodarcza.
35. Ograniczenie swobody podejmowania działalności gospodarczej.
36. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej rodzaje i formy.
37. Przestrzeganie praw własności intelektualnej – ZAiKS.
38. Prowadzenie gabinetu kosmetycznego.
39. Oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.
40. Reklama i marketing.
41. Wniosek CEIDG.
42. Urząd Skarbowy.
43. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
44. Państwowa Inspekcja Pracy.
45. SANEPID.
46. Firmowe konto bankowe.
47. Pieczęć firmowa.
48. Kasa fiskalna.
49. Przestrzeganie zasad etyki i kultury.
50. Kreatywność oraz konsekwencja w realizacji zadań.
51. Przewidywanie skutków podejmowanych działań.
52. Ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania.
53. Otwartość na zmiany.
54. Radzenie sobie ze stresem.
55. Aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych.
56. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
57. Negocjowanie warunków porozumień.
58. Współpraca w zespole.
59. Planowanie pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań.
60. Dobieranie osób do wykonania przydzielonych zadań.
61. Kierowanie wykonaniem przydzielonych prac.
62. Ocena jakości wykonania przydzielonych zadań.
63. Wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, wpływających na poprawę warunków i jakość pracy.
64. Komunikacja ze współpracownikami.
65. Budowa anatomiczna skóry i jej fizjologia.
66. Przydatki skóry.
67. Funkcje ochronne i fizjologiczne skóry.
68. Wpływ racjonalnego odżywiania na skórę i jej przydatki.
69. Wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka.
70. Profilaktyka chorób skóry.
71. Rodzaje skóry i ich rozpoznawanie.
72. Diagnostyka kosmetyczna.
73. Zmiany patologiczne na skórze oraz przydatkach skórnych.
74. Surowce kosmetyczne i ich zastosowanie.
75. Rodzaje preparatów kosmetycznych oraz ich zastosowanie.
76. Aromaterapia i kosmetyka naturalna.
77. Działanie witamin w kosmetyce.
78. Zastosowanie ziół w kosmetyce.
79. Metody badań surowców i wyrobów kosmetycznych.
80. Zastosowanie najważniejszych związków i pierwiastków chemicznych w preparatach kosmetycznych.
81. Sporządzanie preparatów kosmetycznych zgodnie z recepturą.
82. Specjalistyczne aparaty i urządzenia oraz ich zastosowanie podczas zabiegów kosmetycznych.
83. Obsługa aparatów i urządzeń stosowanych podczas zabiegów kosmetycznych.
84. Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.
85. Źródła informacji w pracy kosmetyczki.
86. Wywiad z klientem i karta klienta.
87. Przeprowadzanie wywiadu z klientem i wypełnianie karty klienta.
88. Programy komputerowe wykorzystywane przez gabinety kosmetyczne.
89. Praca z programami komputerowymi wykorzystywanymi przez gabinety kosmetyczne.
90. Przygotowanie przez kosmetyczkę stanowiska pracy oraz klientki do przeprowadzenia zabiegu.
91. Metody diagnozowania stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu.
92. Rozpoznanie rodzaju cery.
93. Kryteria oceny rodzaju cery.
94. Proces starzenia się skóry.
95. Aseptyka i antyseptyka podczas zabiegów kosmetycznych.
96. Ocena stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu.
97. Metody, techniki, środki, preparaty i aparatura w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu.
98. Określenie wskazań i przeciwwskazań do zabiegów pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu.
99. Demakijaż.
100. Masaż.
101. Wykonywanie zabiegów wg schematów.
102. Zasady korygowania kształtu i elementów twarzy.
103. Analiza kolorystyczna typu urody.
104. Ogólne zasady dobrego makijażu.
105. Rodzaje makijażu.
106. Kosmetyki i akcesoria w pracy kosmetyczki – makijażystki.
107. Wykonanie analizy kolorystycznej.
108. Techniki i metody wykonywania różnych rodzajów makijażu.
109. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp.
110. Piercing.
111. Włosy.
112. Manicure.
113. Przedłużanie i zdobienie paznokci.
114. Pedicure.
115. Usuwanie nadmiernego owłosienia.
116. Przekłuwanie części ciała.
117. Czynniki fizykalne.
118. Zabiegi fizykoterapii w kosmetyce.
119. Wybrane zabiegi fizykoterapii kosmetycznej.
120. Domowa pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu.
121. Makijaż w domu.
122. Domowa pielęgnacja kończyn górnych i dolnych.
123. Domowe metody pielęgnacji i upiększania.

 

Liczba godzin:  90 godzin szkolenia + 16 godzin praktyki gabinetowej GRATIS 

CENA: grupa 4 os.  – 4 300 zł

 

KURS ZAKOŃCZONY JEST EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM VCC.

*certyfikowane szkolenie zgodne z wymogami MEN oraz VCC.