KURS PRZYWÓDZTWO LEADERSHIP

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie dedykujemy dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla,  osób które posiadają już doświadczenie w zarządzaniu. To warsztat dla osób, które chcą mieć aktywny wpływ na rozwój swojego zespołu i organizacji.


Cele Szkolenia

 • Jak kreować i przekazywać inspirujący kierunek rozwoju organizacji?
 • Budowanie organizacji realizującej wizję.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia inspirującego środowiska, aby wspierać zespoły i pracowników.
 • Jak sprawić, aby duża i złożona organizacja rozwijała się i budowała przewagę konkurencyjną?
 • Rozwój osobowości i kompetencji przywódczych.
 • Rozwój charyzmy osobistej.

Cele merytoryczne kursu

I MODUŁ OSOBOWOŚĆ I ROLA PRZYWÓDCY

 • Kim jest Lider / Przywódca?
 • Lider z perspektywy misji i wizji.
 • Rola Lidera, a rola Menedżera.
 • Lider – jako wzór postępowania dla innych.
 • Zaangażowanie lidera w kreowanie kierunku rozwoju firmy.
 • Charyzma lidera, budowanie swojej pozycji w firmie.
 • Orientacja lidera na osiąganie ambitnych celów w efektywny sposób.
 • Diagnoza indywidualnych cech przywódczych.

II MODUŁ GŁÓWNE OBSZARY ZAANGAŻOWANIA I PRACY PRZYWÓDCY

 • Ustalanie kierunku rozwoju organizacji.
 • Wypracowanie wizji przyszłości organizacji.
 • Budowanie strategii rozwoju firmy.
 • Definiowanie inspirujących i motywujących celów.
 • Budowanie i motywowanie zespołu zarządzającego organizacją.
 • Podejmowanie i komunikowanie decyzji.
 • Zarządzanie zorientowane na realizację wizji i strategii firmy.

III MODUŁ TWORZENIE I ROZWIJANIE ZESPOŁU

 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na dzieleniu się wiedzą oraz uczeniu się na doświadczeniu.
 • Budowanie organizacji, w której ludzie chcą pracować, rozwijać się i realizować zawodowo.
 • Role w zespole – efektywne wykorzystanie poszczególnych osób.
 • Umiejętność wykorzystania potencjału zespołu.
 • Radzenie sobie z dysfunkcjami pracy zespołowej.
 • Przewodzenie innowacyjnej organizacji zorientowanej na rozwój.

IV MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRZYWÓDCY

 • Umiejętność wpływania na innych oraz na zespół, zarażanie entuzjazmem.
 • Pozyskiwanie zwolenników dla swoich pomysłów i wizji.
 • Inspirowanie i generowanie zmian w postawach współpracowników.
 • Komunikacja lidera zorientowana na budowanie zaangażowania.
 • Inteligencja emocjonalna w przewodzeniu zespołem.
 • Prawa efektywnego przywódcy.
 • Przywódca – Mentorem.
 • Przywódca – Coachem.
 • Kultura coachingowa w organizacji.
 • Kompetencje Menedżera.

Zapisz się na szkolenie