Alina Grodzicka

Prezes Instytutu Szkoleniowego Lukomades. Właścicielka kliniki urody Bonjour. Koordynator projektów polskich i zagranicznych. Ekspert do wdrożenia innowacji w sektorze MŚP.
Wizjonerka i praktyk biznesu. Działam w branży szkoleniowej na wielu różnych płaszczyznach. Od 11 lat prowadzę Instytut Szkoleniowy Lukomades i zajmuję się pozyskiwaniem środków unijnych na szkolenia. Jestem ekspertem ds. wdrożenia innowacji w sektorze MŚP. Jako specjalistka w zakresie szkoleń i rozwoju rynku kompetencji zawodowych jestem odpowiedzialna za struktury i programy szkoleniowe oraz certyfikacje dla klientów zewnętrznych.

Komu pomagam?

Przedsiębiorcom którzy:

  • chcą otworzyć firmę szkoleniową z możliwością organizowania kursów z dofinansowaniem ze środków publicznych
  • chcą organizować szkolenia zakończone międzynarodową certyfikacją
  • chcą organizować szkolenia dla branży medycznej, po których przyznawane są punkty edukacyjne.
  • chcą pozyskać znak jakości ISO i świadczyć usługi najwyższej jakości.

Firmom które chcą wyszkolić swoich pracowników korzystając z dofinansowania z UE.

Kto może być moim klientem?

Przedsiębiorcy którzy chcą współtworzyć rynek szkoleń.
Firmy szkoleniowe, które chcą rozwinąć dotychczasową działalność o świadczenie usług z dofinansowaniem.
Firmy zewnętrzne, które potrzebują doszkolić swoich pracowników korzystając z dofinansowania z UE

The CEO of the Lukomades training institute. Bonjour beauty clinic owner. Foreign and national project coordinator. Expert for implementing innovations in the MSP sector.

I call myself a business visionary and practitioner who have worked on the training industry in many different levels. I have run the lukomades training institute for 11 years whilst helping others in obtaining the EU funds for training. I am an expert in implementing innovations in MSP sector. As a specialist in the field of training and development of professionals competence market I am also responsible for structures training programmes as well as certifications for our external clients.

I offer help for entrepreneurs who:

  • wish to open a training company with the prospect of the courses being co-financed from public funds
  • wish to organise trainings completed with international certification
  • wish to organise trainings for the medical industry awarded with educational points
  • wish to obtain ISO quality mark and provide highest quality services.

Companies that wish to train their employees with the EU funding.

Who can be a customer?

Entrepreneurs who wish to co-create the training market.
Training companies who wish to develop their current activities for the provision of services with co-financing.
External companies that need to train their employees using EU funding.

Zapisz się do newslettera

Sprawdź naszą ofertę szkoleń

i zobacz co dzięki temu możesz zyskać dla siebie i dla swojej firmy