Zawodowy Kurs Kosmetyczny

Cena: Tryb grupowy (2 osoby) –> 5500 zł + 500 zł egzamin / Tryb indywidualny (2 osoby) -> 7000 zł + 500 zł egzamin

Czas trwania: 160 godzin zegarowych + egzamin

Certyfikat: Certyfikat VCC z nadaniem międzynarodowego kodu zawodu uprawniającego do wykonywania zabiegów kosmetycznych na terenie UE

Cele Szkolenia

  • Rozwijanie umiejętności: delegowania, monitorowanie, rozliczanie, korygowanie
  • Rozwijanie zaangażowania i współodpowiedzialności za realizację celów Działu / Projektu / Firmy
  • Ujednolicenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej

Zawartość merytoryczna kursu

Zapisz się na szkolenie